четвъртък, 21 август 2008 г.

Кой е по по-жълт?

Днес в “жълтата” преса можеш да прочетеш всичко онова, което трябва да се пише в сериозната, а в сериозната – всичко, което не става и за жълтата...
Май има доста истина в това твърдение, след като страниците на най-тиражните български вестници все по-често ни заливат със 100-процентови жълтини или лъжи /например под формата социологически проучвания/, а истинските злободневни теми откриваме в забавно-развлекателни журналистически материали и предавания от рода на „Господари на ефира” ...
Иначе терминът "жълта преса", употребен със значението на "долнопробен", "лъжлив", свързан с евтини сензации печат, се ражда в САЩ и е свързан със следната интересна история.
През 1895 г. американският художник график Ричард Ауткоулт (Richard Outcault) поместил в няколко последователни броя на вестник "The World", издаван в Ню Йорк, серия фриволни рисунки с хумористичен текст. Сред рисунките имало и една карикатура на дете с жълта ризка, на което се приписвали различни забавни изказвания.
Скоро след това друг американски вестник, а именно "New York Journal", започнал да отпечатва серия подобни рисунки. Между двата конкурентни вестника започнал спор за правото на първия, публикувал "жълтото момченце".
През 1896 г. Ървин Уордман, редактор на "New York Press", отпечатал в своето списание статия, в която презрително наричал двата конкуриращи се вестника "жълта преса". Оттогава изразът набира популярност и днес е използван често, винаги в отрицателен смисъл.